12.8.17

‘FANG XIU YING - MRS. FANG’
Wang Bing 
Locarno Festival 70 - Pardo d’Oro 2017

Sem comentários: